Integritetspolicy

Vid kontakter med carolinesafstrand.se förekommer i vissa fall att personuppgifter överlämnas. Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Besökaren kan frivilligt via vårt kontaktformulär lämna sina personuppgifter. Vid användning av kontaktformulär samlas följande personuppgifter in:

  • Namn
  • Telefonnummer
  • E-post

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till carolinesafstrand.se. Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta oss. Vid sådant återkallande av samtycke kommer vi upphöra att behandla dina personuppgifter för det berörda ändamålet. Har du frågor om behandling av personuppgifter på vår webbplats är du välkommen att ta kontakt på caroline@skrivarstudio.se