Jag har aldrig gått en författarutbildning. Men det finns en del böcker om skrivande i mina hyllor. Här har jag plockat ut fem tips från fem skrivböcker. Hoppas de kan inspirera er andra som skriver!

1. Bodil Malmsten ”Så gör jag”

Dramaturgi: Det måste finnas en framåtrörelse. Framåtrörelsen som ska få den eventuellt kommande läsaren att vilja vända bladet, framåtrörelsen ska reta läsaren med frestelsen om vad som finns runt nästa hörn. Även när det skrivna är en tillbakablick, ett minne av betydelse för berättelsen, ett hopp i kontinuiteten – framåtrörelsen måste vara där, även om rörelsen är baklänges.”

2. Elisabet Norin ”Tre enkla regler finns inte”

Gestaltning: Att skriva gestaltande, handlar om att du visar, inte berättar eller värderar, det som sker i texten. Det handlar om att våga släppa krafter lösa, att skapa karaktärer och världar, att våga hålla fram dem för läsaren att själv göra sina tolkningar. Det handlar inte om att redogöra. När texten redogör för mig som läsare blir jag inte indragen i skeendena.”

3. Catrine Tollström ”Fängsla dina läsare”

Berör dina läsare på djupet: Lev dig in, hämta fram de känslor du redan har och skriv ner vad du upplever. Gå loss och skräm grannarna. Skratta, gråt, skrik och stampa i golvet om så behövs. Släpp alla kritiska inre röster och njut av flow, det där närmast maniska tillståndet som är värt allt slit. Du känner dig mer levande när du skriver med passion och din känsla kommer att nå fram till läsaren på ett annat sätt.”

4. Elizabeth George ”Skriv på!”

Knep när man skriver dialog: Det som händer när en författare använder ordet sa i adressraden är att läsarens ögon bara glider förbi det. Hjärnan noterar namnet på den som talar medan det namn som ledsagar namnet – förutsatt att det är verbet sa – helt enkelt sorteras ut. I stor utsträckning gäller samma sak för frågade och svarade. Men det gäller inte alla de där fantasifulla adressraderna: stöna, fräsa, gnälla, klaga, snyfta med flera. Dessa ord drar till sig uppmärksamhet.”

5. Patricia Tudor Sandahl ”Ordet är ditt”

Rensa ogräs: en nyttig övning är att läsa igenom den sida som du nyligen skrivit och stryka vartenda ord som inte är absolut nödvändigt. Leta noga efter allt som kan tas bort utan att någonting väsentligt därmed förändras. Min gissning är att du kommer upptäcka att förvånansvärt mycket, kanske hela 25 procent av det som du har skrivit kan strykas utan att texten försämras. Med den slutgiltiga texten i fokus måste man stryka, byta ut, välja bort betona, skära ner, dvs gnugga textens alla delar mot varandra tills de äntligen faller på plats och får en form som känns rätt.”

Hoppas ni har nytta av tipsen!